Första boken om flodvågskatastrofen i Thailand – underlag till nytt forskningsprojekt kring volontärinsatser

Bokomslag

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Literature     2005-09-21

Första boken om flodvågskatastrofen i Thailand – underlag till nytt forskningsprojekt kring volontärinsatser

I den första boken om flodvågskatastrofen i Khao Lak ger Charlotta Ölander sin egen ögonvittnesskildring om tsunamins mänskliga och materiella förödelse. Hennes berättelse om vägen från välfärd till djupaste misär ingår även i Karolinska Institutets forskningsmaterial kring de svenska volontärernas insatser i katastrofområdet.

Charlotta Ölander, överlevande från tsunamin i Khao Lak, kommer i dagarna ut med sin egen ögonvittnesskildring i den första boken som skrivits om flodvågskatastrofen i Thailand.

Boken med titeln ”…och himlen var oskyldigt blå” är skriven i dagboksform och baserad på hennes minnesanteckningar från tiden före, under och efter flodvågskatastrofen den 26 december 2004.

- Jag har aldrig skrivit en bok förut men behövde skriva den här för att bearbeta det jag varit med om. Boken är min berättelse svart på vitt om vad som hände, säger Charlotta Ölander.

Hennes berättelse ingår även i Karolinska Institutets forskningsmaterial kring de hemkomna svenskarnas volontärinsatser efter tsunamin. Forskningsarbetet leds av professor Hans Rosling, chef för avdelningen för internationell hälsa.

- Charlottas självutlämnande berättelse är unik i sin detaljrikedom och påminner starkt om erfarenheter från min egen forskning kring hunger och sjukdom i fattiga länder som drabbats av inbördeskrig, säger Hans Rosling.

Karolinska Institutets studie av volontärernas insatser i Thailand, som blir klar senare i september, belyser bland annat frågan om hur vissa människor räddar liv och lindrar plågor trots att de befinner sig i en situation där deras egna liv är hotade.

Charlotta Ölander, född 1978 och uppvuxen i Trosa i Södermanland, lämnade sitt arbete som personalchef efter hemkomsten från Thailand för att engagera sig i nybildade föreningen SIV (Svenska Internationella Volontärer).

”….och himlen var oskyldigt blå” ges ut av Bokförlaget Langenskiöld under denna vecka. En del av intäkterna från varje sålt exemplar av boken går till Charlotta Ölanders fond för uppbyggnads- och hjälparbete i Asien. Fonden förvaltas och administreras av Alba Langenskiölds Stiftelse.

För ytterligare information samt pressbilder, kontakta:
Gunilla Hammarskiöld, tfn. 08-663 90 50, 070-515 54 00
www.langenskiolds.se

Bokförlaget Langenskiöld ägs av Alba Langenskiölds stiftelse, som stödjer ideella kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.