Största moderna auktionen någonsin

Ola Billgren,Sevillamorgon, olja på duk, 1989

Största moderna auktionen någonsin

Gösta Adrian-Nilsson: Sjöman Ombord, olja på duk, 1916

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2008-04-10

Största moderna auktionen någonsin

På lördag den 12 april börjar visningen av den största moderna auktionen någonsin. Med ett rekordhögt totalt utropspris om 70 mkr visas några av svenskt måleris allra viktigaste konstverk tillsammans med flera utländska huvudnummer av bland andra Chagall och Jorns. Auktionen hålls den 22-25 april.

Bukowskis öppnar i vår med det högsta utropsvärdet för en modern auktion i Norden sedan början av 90-talet.

Auktionen presenterar samtidigt objekt med högre internationell kvalitet inom den moderna konsten än någonsin tidigare. Bland de internationella tungviktarna märks Lucio Fontanas ”Concetto spaziale, attese” och Andy Warhols ”Portrait of Yves St. Laurent”. Även svenska nyckelverk som ”Trolovningen” av Lena Cronqvist och Ola Billgrens ”Sevillamorgon” återfinns bland auktionens huvudnummer.

Bukowskis, Nordens ledande auktionshus, öppnar vårens moderna auktion med det högsta totala utropsvärdet, uppgående till 61,2 miljoner kronor, sedan början av 90-talet. Auktionen presenterar samtidigt ett bredare utbud av högkvalitativ internationell modern konst än någonsin tidigare. Bland auktionens nyckelverk återfinns konst skapad av några av den moderna och samtida konstens viktigaste utövare.


Nu öppnar visningen av den största moderna auktionen i Sverige sedan [början av 90-talet] räknat i utropsvärde. Det totala utropspriset om 70 mkr vittnar om en modern auktion som överträffar det mesta på den svenska konstmarknaden i fråga om innehåll och kvalitet. Och både den svenska och utländska avdelningen med moderna klassiker imponerar.

Bland de svenska huvudnumren märks ”Sjöman ombord”, 1916 av Gösta Adrian Nilsson (GAN) (kat nr 100, utrop 2.000.000-2.500.000), ett kubistiskt och futuristiskt mästerverk som rymmer konstnärens hela unika konstnärskap. Målningen tillkom samma år som ett hans mest kända konstverk ”Hästtämjaren” (Norrköpings Konstmuseum). Ramverket är på väg att sprängas av de geometriska formernas styrka, det våldsamma kontrasterande färgspelet och laddningen i själva motivet. Hela kompositionen har en häftig puls och djärvhet som starkt förebådar vad som skulle komma senare inom konsten på 1900-talet.

”Målaren, herden, staden”, 1922 (kat nr 130, utrop 2.500.000-3.000.000) är en sammanfattning av Leander Engströms uppfattning om det toscanska landskapet. Målningen intar en särställning i hans konstnärskap i hans italienska produktion genom sin monumentalitet och ytmässiga styrka. Konstverket har aldrig tidigare förekommit på auktionsmarknaden eftersom det inköptes 1939 på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm och därefter har gått i arv inom familjen.

I ”Vinskörd”, [1924] (kat nr 151, utrop 1.000.000-1.200.000) ser vi den framväxande moderniteten på 1920-talet. Otto G Carlsund var en cosmopolit och tillhörde eliten inom avantgardet i Europa. ”Vinskörd” målades i Mayet d’Ècole där Carlsund tillbringade sensommaren 1924 tillsammans med Erik Olson och målade helt i sin läromästare Fernand Légers anda med maskinformer och kontrasterande matta och blanka ytor. Målningen ingick i Fredrik Roos samling och har nyligen varit utställd på den uppskattade utställningen om Otto G Carlsund på Liljevalchs Konsthall i Stockholm och Norrköpings Konstmuseum.

I ”Patetiskt landskap”, 1937 (kat nr 47, utrop 600-800.000) sammanfattar Sven Jonson den surrealistiska och illusionistiska tanken som hela Halmstadgruppen sökte på 1930-talet, att avfotografera drömmar. Inspirerad av Arnold Böcklins ”Dödens ö” och påverkad av Giorgio de Chirico tolkar Sven Jonson motivet med elegans. Konstverket ges ett mystiskt uttryck som skapar en synnerligen imponerande målning och placerar ”Patetiskt landskap” bland mästerverken av Halmstadgruppen. Målningen deponerades av nuvarande ägare på Norrköpings Konstmuseum emellan 1986-2007 för att göra den tillgänglig för allmänheten.

I övrigt finns det mesta en kvalitetsauktion kan erbjuda, Halmstadgruppen, Göteborgskolorister, äldre naivister som Olle Olsson Hagalund, Eric Hallström och Hilding Linnqvist, yngre naivister som Lennart Jirlow och Mårten Andersson och en lång rad med spännande expressionister från hela 1900-talet.

Även den utländska avdelningen innehåller unika nummer som Marc Chagalls ”La table” (kat nr 306, utrop 3.000.000-5.000.000). I målningen finns allt Chagall gjort till sitt, brudparet som svävar bland blommorna, fönstret vars utsikt är ett minne från hans barndoms Vitebsk i Ryssland och ljuset som han fann i Frankrike. Proveniensen ifrån Galerie Maeght i Paris borgar för att ”La table” är ett av de främsta konstverken från 1960-talet eftersom galleriets ägare, Aimes Maeght, var Chagalls nära vän och kunde välja och vraka bland konstverken som han köpte. I Sverige ser vi sällan original av Marc Chagall på auktionsmarknaden.

Vidare anses Cobra konstnären Asger Jorns ”Pixilated garden” (kat nr 319, utrop 1.300.000-1.600.000) från sent 1960-tal vara det mest betydande i hans produktion. Jorns stora intresse för nordisk mytologi och symbolkonst återspeglas i hans färgexplosiva måleri som med starka magiska referenser ger ett suggestivt uttryck i ”Pixilated garden”. Med rytmisk och klangfylld penselföring har han lyckats skapa ett av sina främsta konstverk.

I övrigt på den utländska delen finns spännande verk som Salvador Dalis porträtt av sin hustru Gala, en klarblå Lucio Fontana med två snitt och en blyg nymf av Henri Lebasque bland mycket annat.