Nu öppnar konstutställningen Changing Matters – The Resilience Art Exhibition på Naturhistoriska riksmuseet

Tuula Närhinen: Frutti di mare

Nu öppnar konstutställningen Changing Matters – The Resilience Art Exhibition på Naturhistoriska riksmuseet

Paul Matosic: Defining Moments

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Science     2008-04-12

Nu öppnar konstutställningen Changing Matters – The Resilience Art Exhibition på Naturhistoriska riksmuseet

Tolv internationella konstnärer ställer ut sina verk i anslutning till det tvärvetenskapliga toppmötet Resilience, Adaption and Transformation in Turbulent Times.

Changing Matters – The Resilience Art Exhibition är en konstutställning om samspelet mellan människa och natur, om liv i förvandling. Verken i utställningen handlar om de mer eller mindre drastiska ingrepp vi gör i vår omgivning och om hur vi kan utvecklas med de förändringar och effekter det har på våra liv.

Tanken med att göra en konstutställning i samband med toppmötet föddes ur själva idén med begreppet resiliens, det vill säga ett systems förmåga att anpassa sig efter olika förändringar eller attacker och ändå fortsätta att utvecklas. Ursprungligen utgår resiliensbegreppet från ett ekologiskt sammanhang. Men i takt med miljöforskningens framsteg omfattar resiliens i dag en allt vidare definition som involverar såväl ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner.

Konsten utgör en viktig och självklar del i ett resilient samhälle. Konsten stimulerar, provocerar och underhåller. Konsten kan också fungera som en störning i ett ibland alltför likriktat samhälle.

”De skilda konstnärliga uttrycken i utställningen ger en mångfasetterad upplevelse och en personlig röst och en alternativ beskrivning av de problem, skeenden och möjligheter som mänskligheten konfronteras med.” säger Peter Hagdahl, konstnärlig ledare för Mejan Labs.

Utställningen visas på Naturhistoriska riksmuseet, där konsten undersöker museet genom att använda sig av dess rekvisita som till exempel konstnärsgruppen Centre of Attention, eller leker med idén om ursprunget som i Gunilla Bandolins och Sverker Sörlins stora installation. Museet representerar det klassiska undersökandet med en pågående verksamhet av insamlande och forskande. Konsten på Naturhistoriska riksmuseet fungerar som en retning i denna verksamhet – på samma gång lekfull, allvarlig och ifrågasättande.

"Vi hoppas att utställningen ska locka nya målgrupper, väcka nyfikenhet och skapa debatt. Att bjuda in samtidskonsten är ett sätt att iaktta sig själv och få dig som besökare att stanna upp och reflektera ett slag.” säger Claes Enger, utställningschef Naturhistoriska riksmuseet."

En jury med framstående representanter från konstvärlden och vetenskapsmän har valt ut de 12 konstnärerna bland totalt 220 insända förslag.

De medvrkande konstnärerna har tolkat begreppet resiliens och utforskat konstens möjligheter att ta itu med de utmaningar som väntar oss. I utställningen visas video, skulptur, foto och ljud.
Medverkande konstnärer:
Gunilla Bandolin/Sverker Sörlin (Sv) Jon Brunberg (Sv), Centre of Attention (Fra/Eng), Olle Cornéer/Martin Lübcke (Sv), Todd Gilens (USA), Paul Matosic (Eng), Teemu Mäki (Fin), Tuula Närhinen (Fin), Michael Rodemer (USA), Etta Säfve (Sv), Angelo Vermeulen (Be), Christine Ödlund (Sv).


Changing Matters – The Resilience Art Exhibition är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Akademien för de Fria Konsterna och Kungl. Konsthögskolan genom Mejan Labs i Stockholm och Kungl. Vetenskapsakademien genom Beijer Institutet och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet.

Vernissage 11 april kl. 17-20
Utställningen pågår 12 april – 7 september, 2008