Byggstart för Marabouparkens nya konsthall

Foto: Marabouparken

Byggstart för Marabouparkens nya konsthall

Image: 3D House

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2009-06-16

Byggstart för Marabouparkens nya konsthall

Idag startar byggnationen av Marabouparkens nya konsthall. Hallen som är en underjordisk utbyggnad av det gamla kakaolaboratoriet blir 500 kvm stor och kommer att utgöra navet i Marabouparkens fortsatta satsning på offentlig konst. Liza Fior från Storbritanniens mest uppmärksammade konst- och arkitekturkollektiv gästar Marabouparken i samband med byggstarten.

I dagarna fattades de slutgiltiga besluten att bygga Marabouparkens nya konsthall. Idag kan därmed byggnationen inledas på plats med en ceremoni i parkens gamla kakaolaboratorium.

Den nya konsthallen ska visa svensk och internationell samtida konst och inrymma ett pedagogiskt konstcentrum för barn och vuxna samt en restaurang. Konsthallen, som ritats av Martin Hansson (WGH Arkitekter), är en underjordisk tillbyggnad till Artur von Schmalensees laboratoriebyggnad från 1942. Invigningen är planerad till juni 2010.

- Det är med stor glädje vi nu sätter spaden i marken för vår nya konsthall efter många års hårt arbete. Konsthallen gör det möjligt att göra större utställningar och fler olika sorters utställningar än tidigare. Den ger oss också en stadigare plattform från vilken vi kan fortsätta verka för konsten ute i verkligheten, säger Johan Börjesson, Marabouparkens konsthallschef.

Marabouparken har, vid sidan av det kritikerrosade utställningsprogrammet, sedan länge haft ett uttalat mål att verka för konsten i det offentliga rummet som en integrerad del av verksamheten. Bland annat är Marabouparken huvudman för P.A.N.K.-stipendiet som ges till nyutexaminerade konstnärer för arbete utanför det traditionella konstrummet.

Den nya konsthallen blir nu navet för den mycket ambitiösa plan som politiker och näringsliv har enats om för att väva in konsten i den snabba stadsutvecklingen som just nu pågår i områdena kring parken.

I samband med byggstarten gästar Liza Fior Marabouparken för ett samtal om offentlig konst och arkitektur. Liza Fior är en av grundarna av den berömda och, i mångas ögon, mycket kontroversiella konst- och arkitekturgruppen muf. Gruppen slog igenom i London med sitt projekt på Southwark Street i South Bank inför öppningen av Tate Modern. Genom att filma och intervjua vanliga människor på gator och caféer skapade gruppen ett underlag som sedan resulterade i en uppseendeväckande regenerering av den tidigare mycket nedgångna stadsmiljön. South Bank projektet ledde till en lång rad liknade arbeten i nedgångna stadsdelar i London som Islington, Hackney, Tower Hamlets, Barking och Dagenham för att nämna några.

- Liza Fior och muf är pionjärer inom ett konstområde som politiker och näringsliv börjar förstå betydelsen av även i realpolitiska och realekonomiska termer. Mufs strategier för de ”levda” stadsrummet är en inspirationskälla att titta närmare på, fortsätter Johan Börjesson.

Samtalet med Lisa Fior arrangeras av Marabouparken i samarbete med Iaspis projekt Design Act som behandlar konsten, designens och arkitekturens betydelse för hur en plats upplevs av och interagerar med människan.

Första spadtaget och samtalet sker från kl. 11 idag på Marabouparken, Allén 9 i Sundbyberg. Buffé och förfriskningar serveras.