Världens första Art Brut biennal öppnar på Rackstadmuseet

Buster Hollingworth: Children in the forest” acrylic on canvas

Världens första Art Brut biennal öppnar på Rackstadmuseet

Anette Mølgaard Rasmussen: Birds on pattern” crayon and pen on paper

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2009-09-28

Världens första Art Brut biennal öppnar på Rackstadmuseet

Idag anländer flera internationellt etablerade konstnärer till Rackstadmuseet för världens första Art Brut biennal. Samtidigt inleds ett seminarium med bland andra Roger Cardinal, en av världens främsta kännare av Art Brut, om särlingskonstens ursprung, förutsättningar och utveckling.

I Outsider Art Biennale 2009 samlar Rackstadmuseet i Arvika 39 etablerade och så kallat intellektuellt funktionshindrade konstnärer från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Samtidigt arrangerar Rackstadmuseet ett stort seminarium och workshops kring definitionen Outsider Art, olika sätt att mäta intelligens och kreativitet och frågan om vilken betydelse konsten har utanför det institutionaliserade konstbegreppet.

Medverkar gör bland andra Roger Cardinal, en av världens främsta kännare av Art Brut, tillika myntare av begreppet Outsider Art, det vill säga konst som traditionell sett är skapad av mentalt sjuka, spiritistiska medier och original. Idag omfattar begreppet även konst av intellektuellt funktionshindrade personer som till exempel har autism.

Under seminariet föreläser även Gunilla Hallerstedt som är specialist inom klinisk psykologi och specialpedagogen Lisbeth Ohlsson föreläster om hur t.ex. autism och andra sociala störningar kan leda till extrem begåvning och kreativitet inom konsten.

Den internationella termen Outsider Art används för konst skapad i utkanten av eller utanför konstens traditionella områden. Verken kännetecknas av att de inte representerar en bestämd stil eller skola, utan är mångfald av uttrycksformer.

Initiativtagarna till biennalen är Rickard Sangwill, chef och Intendent vid Rackstadmuseet, Helena Pettersson, pedagog och grundare av INUTI och Kristofer Wikstad, psykolog och psykoterapeut.

Urvalet till biennalen har gjorts av en jury bestående av fyra representanter för konstnärerna, ateljéerna och Rackstadmuseet under ledning av Richard Sangwill. Övriga jurymedlemmar är Elisabeth Gibson vid Project Ability, Glasgow, Eva Olofsson och Magnus Östling, båda vid INUTI.

- I denna första biennal vill vi uppmärksamma vad som händer inom detta område internationellt genom att bjuda in enskilda konstnärer som arbetar självständigt eller tillhör en ateljé. Biennalen vill först och främst sätta konstnärerna i fokus, visa dem som självständiga konstnärer och inte som en grupp, säger Rickard Sangwill.

Outsider Biennale 2009 är ett samarbete mellan Inuti, Kalstads universitet, Statens Kulturråd, Studiefrämjandet, Arvika Kommun och Region Värmland.

Till biennalen hör en katalog med presentationer av varje konstnär och deras verk.

Konstnärer, föreläsare och initiativtagare kommer att finnas på plats i Arvika under perioden 28-30 september.

Medverkande konstnärer;

Pierre Craenhals (be), Thierry De Geyter (be), Béatrice Deminie (be),Pietquin Dimitri(be),Emilie Legge (be)Frédéric Hendboeg(be)Serge Delaunay(be),Christian Carlsen (dk), Ida Hinrup (dk), Birgit Neja Jensen (dk), Thomas Helmer Larsen(dk), Maria Pind(dk), Peter Rudum (dk), Anette Mølgård Rasmussen(dk), Franziskus von Branca (de), Sabine Münch (de), Thomas Schlimm (de), Klaus Zelmer(de), Kirsi Mikkonen (fi), Kimmo Tolvanen (fi), Mukadès Oz (fr), Yves Fleuri (fr), Doreen Kay (gb), Cameron Morgan (gb) Robert Reddick (gb), Ben Augustius (nl), Louis Guardia (nl), Jeroen Pomp (nl), Umberto Ammannati (it),Guido Boni (it), Angela Fidilio (it), Giancarlo Galatolo ”Giga”(it), Kristoffer Ekelund (se), Buster Hollingworth (se), Fredrik Jansson (se), Mattias Johansson (se), Juoko Marjo (se), Monika Svahn (se), Momoko Takamatsu (se).