Blixtnedslag i Kungliga bibliotekets arkiv

Impulse Slight (1 000 000 Volt), Foto: Peter Hagdahl

Blixtnedslag i Kungliga bibliotekets arkiv

Nina Canell, Foto: Sibilla Calzolari

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2013-05-22

Blixtnedslag i Kungliga bibliotekets arkiv

Ett blixtnedslag på en miljon Volt har hamnat i Kungliga bibliotekets arkiv bland ovärderliga publikationer som samlats sedan 1661. Den kraftiga urladdningen framkallades av konstnären Nina Canell och dess avtryck har infogats i polyamid och kol och nedsänkts i nationalbibliotekets golv.

Den 22 maj invigs Nina Canells konstverk Impulse Slight (1 000 000 Volt) i Kungliga bibliotekets arkiv.

Konstverket utgörs av resultatet av en urladdning på uppskattningsvis en miljon Volt som framkallats av konstnären med hjälp av elektricitetsforskaren Mahbubur Rahman i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Den kraftiga urladdningen har skapat ett naturligt rotliknande mönster som även kallas Lichtenberg figurer efter den tyska filosofen och fysikern Georg Christoph Lichtenberg som upptäckte fenomenet i slutet av 1700-talet.

"Nina Canell har skapat ett fantastiskt verk där den ofattbara mängd kunskap som finns i kungliga biblioteket har genererat en urladdning längst ner i biblioteket. Det är ett mycket poetiskt konstverk som genom sin enkla presentation får oss att uppleva det hisnande i verksamheten samlade innehåll", säger Magdalena Malm, direktör vid Statens konstråd.

Impulse Slight (1 000 000 Volt) är en del av konstnärens utforskande av bl.a. naturfenomen och materiella skiftningar som elektricitet och kemiska reaktioner. Nina Canell är född 1979 i Växjö. Hon studerade konst vid Dún Laoghaire Institute of Art, Design & Technology i Dublin och har medverkat i flera separat- och grupputställningar som vid Moderna Museet i Stockholm (2010), The Museum of Modern Art i New York (2010) och i hennes nu aktuella utställning på Hamburger Bahnhof i Berlin, för att nämna några.

Konstverket är placerat i bottenvåningen av det så kallade Annexet, beläget vid foten av den långa trappa som leder till den djupaste nivån i arkivet som utomstående tillåts besöka. Arkivet sträcker sig därefter ytterligare 40 meter ned i underjorden där drygt 18 miljoner publikationer och 7 miljoner timmar audio-visuellt material samlats sedan den så kallade Pliktleveranslagen trädde i kraft 1661. Platsen nås av naturligt ljus genom det takfönster som öppnar sig och förenar bottenplanet med himlavalvet.

"Impulse Slight (1 000 000 Volt) placering förstärker känslan av djup och bildar en osynlig vertikal för verket från golvytan upp genom atmosfären", säger projektledaren Peter Hagdahl.

Golvytan kring Impulse Slight (1 000 000 Volt) är klätt i kalksten som inramar konstverket med en skåra som markerar dess suveränitet.

Beställare av konstverket är Statens konstråd. Projektledare Peter Hagdahl.

För ytterligare information, kontakta Patrik Förberg 070 689 04 32, patrik.forberg@statenskonstrad.se eller Stellan Forsberg, 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.


www.statenskonstrad.se