Morgondagens väder invigs idag

Bigert & Bergström, foto:Sasaki Gouwei Yang

Morgondagens väder invigs idag

Morgondagens väder, foto:Sasaki Gouwei Yang

Bakom Morgondagens Väder

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2012-12-17

Morgondagens väder invigs idag

Idag invigs konstnärerna Bigert & Bergströms platsspecifika installation med titeln MORGONDAGENS VÄDER STOCKHOLMS CENTRALSTATION. Därmed tillförs Sveriges kanske mest offentliga miljö ny konst genom en av Statens konstråds största satsningar i modern tid, i samarbete med Jernhusen.

Konstnärerna Bigert & Bergström har tillsammans med Statens konstråd och fastighetsbolaget Jernhusen färdigställt ett nytt storskaligt konstverk på Stockholms Centralstation, som invigs idag av Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Magdalena Malm, direktör Statens konstråd och Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen AB.

Konstverket, som bär titeln Morgondagens Väder Stockholms Centralstation är utformat som ett topografiskt diorama med hängande molekyler som klättrar i trappavsatsen från centralstationens norra hall upp mot Cityterminalen.

”Vårt konstverk är ett intuitivt instrument som resenären kan använda sig av för att få en bild av vädret imorgon. Verket representerar också människans stora behov av att få veta vad som ska hända imorgon. Väderprognosen skänker sådan trygghet trots att den ständigt förändras”, säger Mats Bigert.

Den topografiska stigningen i trappavsatsen för tanken till sediment eller de borrkärnor av is som används för att studera klimatets skiftningar genom historien. De atmosfäriska molekylerna (H2O, C2, N2 etc.) ändrar färg beroende på väderprognosen för morgondagen. Verket uppdateras tre gånger per dag med den senaste rapporten från SMHIs väderlekstjänst och antar en ny skepnad beroende på vilken väder som är förestående. Om vädret ser ut att bli soligt så färgas molekylerna i blå toner med små inslag av gult, om ett mulet regnväder närmar sig slår istället molekylerna om till skiftande grå toner. Mitt bland molekylerna hänger en ensam glob som vid temperaturväxlingar rör sig upp och ned i rummet. Vid kallt väder hänger den lågt och färgas blå, medan en varmfront får globen att stiga och bli röd.

”Bigert & Bergström förenar allas vår upptagenhet av vädret med deras sinnrika och levande konstverk som lovar förutsägbarhet om morgondagen i ett av Konstrådets största konstprojekt i modern tid. Verket är samtidigt en paradoxal påminnelse om klimatets allt större oförutsägbarhet och hur naken mänskligheten står inför det”, säger Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.

Bigert & Bergström har under hela sitt gemensamma konstnärskap behandlat människans komplicerade relation till väder och klimatfenomen i utställningar som Biosphere III, 1990, Climate Chambers, 1994 och senast i The Storm, 2012 och i filmen The Weather War, 2012. Bland konstnärernas övriga produktion återfinns ett stort antal separatutställningar, offentliga verk och uppmärksammade filmer som Last Supper, 2005 och Life Extended, 2009.

Invigningen äger rum kl 11 på Stockholms Centralstation, norra hallen vid rulltrappan mot Cityterminalen.

Se film och annan information om konstverket på: http://www.statenskonstrad.se/se/Menu/Upplev/Byggnadsanknuten+konst/Gestaltningar/2013-2010/2012/Bigert--Bergstrom

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

För intervjuförfrågan och ytterligare information, kontakta:
Patrik Förberg, Statens konstråd, tel. 070 689 04 32, patrik.forberg@statenskonstrad.se eller Stellan Forsberg, Monday tel. 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.